Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Województwo Łódzkie oraz Szpital Kopernika w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach i badaniach lekarskich w ramach akcji profilaktyki onkologicznej.
6 maja 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Gmina Poświętne została włączona do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno (w skrócie: MOF), który w pierwszej wersji obejmował jedynie miasta: Tomaszów Mazowiecki oraz Opoczno (jako cała gmina miejsko-wiejska) oraz gminy: Rokiciny, Ujazd, Tomaszów Maz. (gmina wiejska), Inowłódz, Sławno i Białaczów.
Jeszcze tylko do 12 maja można starać się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.
Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków.
Przedstawiamy ofertę edukcyjną szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Opoczyński na rok szkolny 2021/2022.


Bliskie sobie i zaprzyjaźnione ośrodki kultury z ziemi opoczyńskiej pogłębiają współpracę. Podpisane porozumienie między Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poświętnem i Miejskim Domem Kultury w Opocznie sankcjonuje dotychczasową współpracę i mówi o kierunku, w jakim te instytucje oraz oba samorządy zmierzają.
Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o "Premie dla młodych rolników". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.
Rozpoczęła się XX Edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast pokonania niełatwej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów oraz założenie, że perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =