Gmina Poświętne zaprasza!

APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

Wójt Gminy Poświętne zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o spowodowanie widocznego oznakowania nieruchomości aktualnym numerem porządkowym.

Zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Ponadto, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu – stosownie do art. 47b ust. 4 ww. ustawy.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy,   a w miejscowości bez ulic – nazwę miejscowości.

Jeśli w miejscowości nastąpiła zmiana numeracji porządkowej, koniecznie należy usunąć tabliczkę ze starym numerem a zamieścić z aktualnym numerem porządkowym.

          W przypadku, gdy właściciel (użytkownik) nieruchomości nie zna aktualnego numeru porządkowego swej nieruchomości, informację taką może uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Poświętne pod numerem tel. (44) 7564034   w. 35     - w godzinach pracy urzędu.

          Dostosowanie się do wymagań cytowanych wyżej przepisów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców, pozwoli na szybsze dotarcie służb ratunkowych pod wskazany adres a także umożliwi szybsze dotarcie przesyłek pocztowych i innych.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =