Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

W minionym tygodniu wójt Michał Franas spotkał się z sołtysami celem ustalenia terminów zebrań sprawozdawczo - wyborczych. Ponadto spotkanie było okazją do omówienia zaplanowanych na 2019 rok inwestycji gminnych, a także realizacji funduszu soleckiego w poszczególnych miejscowościach. Podczas zebrania sołtysów z wójtem obecni byli także - sekretarz gminy Maria Grzybek i szef Rady Gminy Kazimierz Wiechecki.
Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Mysiakowiec zwołuje ogólne zebranie członków Spółki w pierwszym terminie na dzień 23 stycznia 2019r. na godzinę 18.00 w mieszkaniu przewodniczącego Spółki. - Mysiakowiec 15
Dzielnicowy rej. Nr. 8 mł. asp. Michał Szczepanik zwraca się z prośbą do każdego mieszkańca miejscowości Poświętne o czynne uczestnictwo w działaniach priorytetowych, przez reagowanie na zaśmiecanie, zakłócenia ciszy nocnej itp. małoletnich dzieci oraz przekazywanie informacji do PP w Drzewicy.

Skan całego pisma w załączniku
Samorząd Gminy Poświętne składa wyrazy współczucia jednocząc się w żałobie z rodziną, wszystkimi Gdańszczanami, współpracownikami śp. Prezydenta, a także z samorządowcami w całym Kraju potępiającymi to bestialskie zabójstwo oraz wszelkiego rodzaju akty nienawiści.
Wójt Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wiechecki.
Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów

Nowy rok szczególnie dobrze rozpoczął się dla strażaków z jednostki OSP Poświętne. Po wielu latach spełniło się marzenie druhów bowiem po raz pierwszy w  ponad 90-letniej historii funkcjonowania jednostki otrzymali zupełnie nowy wóz strażacki. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN S/M3-3 był możliwy dzięki determinacji i staraniom wójta Michała Franasa. Efektem licznych działań włodarza Poświętnego było pozyskanie na niniejszy zakup środków finansowych z wielu różnych źródeł.
Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw. Konsultacje potrwają do dnia 16 stycznia 2019 r. Opinie, uwagi, propozycje należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie, z możliwością wykorzystania wzoru formularza dostępnego w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Poświętne. W załączeniu poniżej zamieszczamy ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z formularzem zgłasza uwag, wniosków i propozycji, a także projekt uchwały Rady Gminy Poświętne.
W sali konferencyjne Urzędu Gminy odbyły się dwa spotkania z wójtem Michałem Franasem. Podczas pierwszego z nich  z rąk gospodarza gminy specjalne podziękowania za wykazane zaangażowanie, profesjonalizm i empatię otrzymali: grupowe - druhowie jednostki OSP Gapinin oraz indywidualne - druh OSP Poświętne Mateusz Badura. Drugie ze spotkań poświęcone było sukcesowi juniorów KS Poświętne odniesionemu podczas Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez LKS „Luciążanka - Przygłów” .
Zgodnie z art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie, Zarząd koła łowieckiego nr 128 „Diana” uprzejmie informuje o terminach polowań zbiorowych, organizowanych w dzierżawionym przez Koło obwodzie 205, leżącym na terenach podległych odpowiednim jednostkom administracji publicznej oraz nadleśnictwom.
W dniu 29 grudnia 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia małżeństwa Państwa Jadwigi i Kazimierza Kózka z Anielina. Podczas spotkania wójt Michał Franas wraz z sekretarzem gminy Marią Grzybek, radnym RG i sołtysem wsi Anielin  Piotrem Kaczmarczykiem, a także zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Poświętnem Bolesławem Kośka wręczyli zasłużonej parze małżonków pamiątkowe medale Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nie zabrakło również  kwiatów i okolicznościowego prezentu.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =