Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Wójt Gminy Poświętne Michał Franas informuje, że Gmina Poświętne zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pomocy finansowej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wobec powyższego jest konieczność przeprowadzenia rozpoznania w zakresie możliwości skorzystania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie Dnia Niepodległości w naszej gminie. Uroczystości ku czci wszystkich bohaterów walki o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny odbędą się w Poświętnem w najbliższy piątek - 8 listopada. Początek o godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego, gdzie zaprezentowana zostanie część artystyczna. Po niej nastąpi przemarsz do parku św. Marka pod obelisk poświęcony pamięci poległych w 1940 roku w Katyniu policjantów z miejscowego posterunku. Tam odbędą się dalsze oficjalne uroczystości ze złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy... Zapraszamy!
W dniu 25 października w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie odbyła się już XIV edycja konkursu kierowanego do klas drugich szkoły podstawowej „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” organizowana w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Gminę Poświętne reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Poświętnem: Zofia Korycka oraz Aleksander Szporak. Wśród 21 startujących drużyn powiatu opoczyńskiego młodzi mieszkańcy gminy zajęli zaszczytne I miejsce.
Nie często spotykany zaszczyt spotkał uczniów Szkoły Podstawowej w Poświętnem. Na zaproszenie prezesa Okręgu Łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pana Tomasza Szamburskiego, młodzież z gminy Poświętne swym występem artystycznym uświetniła zorganizowane w Łodzi, z okazji 80-lecia powstania Służby Zwycięstwu Polski uroczystości patriotyczne. Podczas wydarzenia nie zabrakło wielu kombatantów II wojny światowej – żołnierzy Armii Krajowej jak również znamienitych gości – wicemarszałka województwa łódzkiego – Piotra Adamczyka oraz wiceprezydent Łodzi - Krzysztofa Piątkowskiego.
Z uwagi na zmianę siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na ul. Rolną 6 w Opocznie, informujemy, iż w dniach 23-24.10.2019 r. czynne będą: rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w  pokoju  nr 3 oraz biuro podawcz w pokoju nr 6, wejście od ul. Biernackiego (internat). W tych dniach telefon do Urzędu będzie czynny. Natomiast w dniu 25.10.2019 r. w związku z koniecznością zainstalowania systemu informatycznego w nowej siedzibie Urzęd będzie nieczynny.
Od dnia 28.10.2019 r. siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie będzie mieściła się przy ul. Rolnej 6 (numery telefonów do Urzędu pozostają  bez zmian).
W Gminie Poświętne dobiega do końca realizacja projektu edukacji cyfrowej mieszkańców gminy pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego”. W ramach podnoszenia kompetencji cyfrowych już ponad 200 kursantów poznało sposoby i metody korzystania z e-usług publicznych oraz możliwości jakie stwarza internet w zakresie finansów, bankowości, a także sfery kulturalnej i rozrywkowej. Oprócz wymienionej tematyki zorganizowane zostały również szkolenia głównie z myślą o rodzicach i opiekunach dzieci poświęcone zagrożeniom generowanym przez wirtualny świat. Dla wszystkich uczestników udział w projekcie był bezpłatny. Na realizację inicjatywy Gmina Poświętne pozyskała dotację w wysokości 149 520,00 zł.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =