Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. od 18 stycznia uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 12 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. Termin składania ofert upływa 02 lutego br. Szczegóły ogłoszonego konkursu dostępne są w załączniku.
Urząd Gminy Poświętne informuje, że od 1 stycznia 2021 roku do końca lutego 2021 roku odpady z terenu naszej gminy odbierane będą przez firmę P.P.H.U. ,,DREW BUD'' Kazimierz Budek.
Uprzejmie informujemy o ustaleniu terminów postępowań rekrutacyjnych i uzupełniających a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. Szczegółowe harmonogramy zamieszczone są w załączniku poniżej.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021. Wysokość środków przeznaczonych na niniejszy cel wynosi 40 tys. zł. Oferty można składać do dnia 28 stycznia 2021 roku. Szczegóły ogłoszonego konkursu dostępne są w załączniku.
31-12-2020

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.
Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =