Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Powstała w 2018 roku z wykorzystaniem środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki Otwarta Strefa Aktywności w Ponikle będzie jeszcze bardziej przyjazna rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców oraz gości gminy Poświętne. Wraz z nadchodzącą wiosną samorząd gminny dokonał na terenie strefy nowych nasadzeń drzew i krzewów, które ubogacą to i tak już atrakcyjne przyrodniczo miejsce. Władze gminy wybiegają jednak dużo dalej w swych zamierzeniach mających na celu ochronę gminnego środowiska naturalnego oraz jego promocję. W ostatnim czasie z inicjatywy wójta została opracowana swoista encyklopedia przyrodnicza gminy. Obszerne opracowanie pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Poświętne – w kontekście promocji głównych wartości krajobrazowo-przyrodniczych” dostępne jest w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej gminy jak i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2019 roku aż 5 milionów złotych, na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego! Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Można wnioskować nawet do 100 tys. złotych. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia.
Pomiędzy Gminą Poświętne, a Klubem Sportowym „Poświętne” zwarta została umowa w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Poświętne w 2019 roku. Stosowne dokumenty w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy Poświętne zostały podpisane przez wójta Michała Franasa oraz prezesa klubu Andrzeja Kowalika. Dzięki tej współpracy klub będzie dalej prowadził drużynę piłkarską, ale również szkolił najmłodszych mieszkańców gminy Poświętne.
11-03-2019

Dzień Sołtysa

W dniu 1 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbył się kurs chemizacyjny, uprawniający do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Organizatorami kursu z którego skorzystało 30 rolników był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Gmina Poświętne, która pokryła część jego kosztów.
Z okazji obchodzonego w całym kraju Dnia Kobiet w dniu 7 marca 2019 r. w lokalu gastronomicznym „Młynczysko” w Poświętnem odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyło ponad 50 pań – sekretarz gminy, panie radne i pełniące funkcje sołtysa, przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy,  panie kierujące pracą szkół, referatów Urzędu Gminy i jednostek podległych, a także wszystkie panie pracujące w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach, jak również przebywające już na emeryturze. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy męskiej części władz gminy – wójta Michała Fransa i przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Wiecheckiego – a także Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.
Na ostatniej sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w środę 27 lutego 2019 r. podjęta została uchwała intencyjna przewidująca zwiększenie poziomu organizacyjnego Filialnej Szkoły Podstawowej w Poświętnem oraz co bardzo istotne usamodzielnienie placówki. Dzięki jednomyślności wszystkich radnych RG samorząd gminny rozpoczął kolejny etap reorganizacji gminnego systemu oświaty związanego z reaktywacją wspomnianej szkoły. O dalszej ścieżce działań samorządu zdecyduje Łódzki Kurator Oświaty, który wyda wiążącą dla gminy opinię w przedmiotowej sprawie. Pozytywne rozstrzygnięcie da zielone światło dla realizacji zmian i wejścia ich w życie z dniem 31 sierpnia bieżącego roku.
W dniu 23 lutego 2019 roku w jednostce OSP KSRG Poświętne odbyło się walne zebranie podsumowujące 2018 rok. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18. Oprócz druhów macierzystej jednostki uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie bryg. mgr inż. Andrzej Śpiewak, wójt Gminy Poświętne Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, inspektor ds. straży pożarnych Poświętne Bolesław Kośka.
Wójt Gminy Poświętne informuje, że 18 lutego 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego rządowego priorytetowego Programu Czyste Powietrze. Punkt dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze znajduje się w Starostwie Powiatowym w Opocznie, pokój nr 100, (I piętro).
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =