Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Drodzy Mieszkańcy!
Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia Dolina Pilicy dokładamy wszelkich starań aby nasze działania jak najpełniej odpowiadały na Państwa potrzeby, jednakże bez pomocy i wskazówek z Państwa strony będzie to trudne.
W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, ponieważ wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju, a tym samym rozwijać nasz region!
Prosimy o szczere opinie, za które z góry dziękujemy.
Ankieta będzie aktywna 7 dni od momentu publikacji.
Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu!

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=556ab3a5&&b=4b7f16184da&&c=c643ffd3
Nadleśnictwo Smardzewice informuje, że w dniach 25, 26 stycznia oraz 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 lutego 2020r. odbędą się polowanie zbiorowe w lasach w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa, Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka, Buczek i Poświętne. Polowania połączone będą z przeszukiwaniem terenu pod kątem padłych dzików i przeprowadzane będą w tych dniach w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wójt Michał Franas, przewodnicząca gminna KGW Urszula Twaróg oraz przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne i jednocześnie członek Izby Rolniczej w Opocznie Bolesław Kacprzak spotkali się z Januszem Wojciechowskim komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa.
Powiatowy Urzędu Pracy w Opocznie informuje na temat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w 2020 roku. Treść informacji dostępna poniżej.
KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

- osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
- Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

NUMER TELEFONU W CELU UMÓWIENIA WIZYTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I, II I III PUNKT - 44 741 49 08

Wspólne śpiewanie kolęd raduje i łączy, a przede wszystkim stanowi istotę okresu Świąt Bożego Narodzenia.
W pierwszych dniach stycznia 2020 roku przedstawiciele władz gminy Poświętne oraz KRUS w Opocznie odwiedzili z prezentami najstarszą mieszkankę gminy.
Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Opocznie Maria Witkowska wraz z pracownikiem, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z Poświętnego Bolesław Kośka, sekretarz gminy Maria Grzybek, a na czele delegacji wójt Michał Franas z kwiatami i prezentami, to musiało być wyjątkowe święto. Swoje setne urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka gminy pochodząca z Małoszyc Pani Rozalia Kacprzak. Dostojna jubilatka była bardzo wzruszona odbierając liczne życzenia i gratulacje w towarzystwie najbliższej rodziny, sąsiadów i przyjaciół wysłuchała każdego i osobiście podziękowała wszystkim za przybycie wręczając własnoręcznie wykonane serwetki. Kierownik KRUS wręczając list gratulacyjny i kwiaty poinformowała o specjalnym dodatku do emerytury, wójt i władze gminy oprócz życzeń wręczyli także kwiaty i prezenty, podkreślając, że Pani Rozalia jest najważniejszym mieszkańcem gminy Poświętne. Rozalia Kacprzak urodziła się 1 stycznia 1920 roku w Małoszycach obok Poświętnego, ochrzczona przez ks. Ludwika Zwolińskiego w bazylice św. Rodziny w Studziannie, wychowała troje dzieci, ma 8 wnucząt i 12 prawnucząt. Warto dodać, że jubilatka czuje się bardzo dobrze, jedyna jak mówi dolegliwość to słabszy słuch. Ciekawostką i jednocześnie dużym zaskoczeniem dla przybyłych był fakt, że pani Rozalia doskonale posługuje się telefonem komórkowym, samodzielnie pisze smsy. Wójt Franas żartował, że następną wizytę z jubilatką ustalą właśnie drogą krótkich wiadomości tekstowych, zaznaczając, że wszyscy są dumni z tak postępowej seniorki z gminy Poświętne. Nie zabrakło także tradycyjnego tortu przygotowanego przez rodzinę pani Rozalii Kacprzak.
W związku z wyznaczeniem 3 ognisk w 2019 r. i 4 ognisk w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu na terenie Rezczypospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie przypomina, że z dniem 06 kwietnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpiemiem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W związku z powyższym przypomina się wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
Nadleśnictwo Smardzewice informuje, że w dniu od 13 stycznia 2020 r. odbędzie się polowanie zbiorowe w lasach w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa, Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka, Buczek i Poświętne. Polowanie przeprowadzone będzie w tych dniach w godzinach od 7:00 do 15:00.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =