Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

W dniu 18 maja 2020 r. do Urzędu Gminy Poświętne zostały dostarczone laptopy zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. Urząd Gminy Poświętne przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Ogłoszenia o naborze wniosków organizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy:

o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy – nr 1/2020/MDP

W załączeniu ww ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami.

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

Pełna treść komunikatu w załączeniu.

 

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Pełna treść komunikatu w załączeniu.
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Pełny komunikat w zalączeniu.

Informujemy, że  od dnia od 20.05.2020r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze krajowej DK-48 na odcinku Studzianna – Poświętne.

Utrudnienia będą spowodowane wykonywaniem robót drogowych polegających na remoncie ww. odcinka drogi w zakresie wykonania nowej nawierzchni i mogą potrwać około dwóch tygodni.

Prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności.
W załączeniu materiały udostępnione przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w sprawie uruchomienia Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży..

Drodzy Mieszkańcy Gminy Poświętne, to kolejny miesiąc kiedy przyszło nam żyć w szczególnie trudnych warunkach. Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie.

@!@SMARTY:0:SMARTY@!@
Proszę określić gdzie leży problem:
@!@SMARTY:1:SMARTY@!@
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
@!@SMARTY:2:SMARTY@!@
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =