Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Dzień 9 listopada 2018 roku na stałe zapisał się w historii Gminy Poświętne jako święto pamięci o zamordowanych w 1940 r. w Kalininie funkcjonariuszach Posterunku Policji  w Poświętnem. Stało się to za przyczyną uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej czci i chwale: przodownika Franciszka Derka, starszego posterunkowego Stanisława Bąka oraz posterunkowego Franciszka Saara. Organizatorami tego podniosłego wydarzenia upamiętniającego na stałe ofiary mordu katyńskiego byli: wójt gminy Poświętne Michał Franas, komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński oraz prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna Jarosław Olbrychowski. Podczas uroczystości obecni byli licznie zaproszeni przez organizatorów goście, w tym m.in.: przedstawiciel posła na Sejm RP oraz wojewody łódzkiego, reprezentanci władz samorządowych, naczelnicy i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, hubalczycy, przedstawiciele Lasów Państwowych, druhowie z jednostek OSP, dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Poświętnem oraz Filii w Dębie, kierownicy jednostek gminnych i mieszkańcy. Jednak najważniejszymi gośćmi całych uroczystości byli potomkowie zamordowanych policjantów, których rodziny czekały aż 78 lat na tak godne upamiętnienie swych przodków.
W dniu 6 listopada 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Poświętne zawarta została umowa na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach kwotą ponad 600 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 960 tys. zł.


Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 5 listopada 2018 r. w budynku instytucji kultury odbyły się barwne i wonne warsztaty mydlarskie. Uczestniczki spotkania poznały przede wszystkim metody wytwarzania w warunkach domowych zapachowych i barwnych mydeł glicerynowych, kul solnych, a także soli do kąpieli. To jednak nie wszystkie atrakcje jakie przygotowała tego dnia prowadząca warsztaty Pani Ewelina Brygier z Łodzi.
Tuz po Święcie Zmarłych, w piękne słoneczne przedpołudnie 5 listopada uczniowie klasy piątej ze Szkoły Filialnej w Dębię wybrali się do lasu w miejscowości Buczek. Celem marszu, było złożenie i zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym walki powstańców styczniowych. W ten sposób uczniowie oddali hołd żołnierzom poległym podczas walk, którzy zostali pochowani w bezimiennej mogile.
Wójt Gminy Poświętne, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 zapraszają na uroczystości odsłonięcia  tablicy pamiątkowej poświęconej Funkcjonariuszom Posterunku Policji Państwowej w Poświętnem - przod. Franciszek Derek, st. post. Stanisław Bąk oraz post. Franciszek Saar - zamordowanym w 1940r. w Kalininie (Twer), które odbędą się w dniu 9 listopada 2018 r. w Poświętnem. Całość rozpocznie się o godz. 11 mszą św. w Bazylice MB Świętorodzinnej w Studziannie, po czym nastąpi odłosnięcie tablicy  przy ul. św. Marka. Dalsze uroczystości odbędą się w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem (ul. Szkolna 2a).
W dniu 30 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbyła się Sesja Rady Gminy podsumowująca kończącą się kadencję samorządową 2014-2018. Sprawozdanie ze swej działalności w okresie mijających czterech lat, a także informacje ze współpracy z Radą Gminy, jednostkami podległymi oraz innymi instytucjami i podmiotami na rzecz rozwoju Gminy Poświętne przedstawił wójt Michał Franas. Była to również okazja do wzajemnych podziękowań i gratulacji, które zostały skierowane do wszystkich radnych RG na czele z przewodniczącym Kazimierzem Wiecheckim, sołtysów, sekretarza i skarbnika gminy, kierowników referatów UG i jednostek podległych, dyrektorów i kierowników szkół, pracowników UG, a także obecnych na obradach gości – mł. insp. Konrada Kobierskiego komendanta Powiatowego Policji w Opocznie oraz bryg. Józefa Pacana komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Punktem finalnym było wręczenie pamiątkowych statuetek i gratulacji.
Centrum Innowacji Biznesowej zaprasza na kolejną edycję projektu Google Internetowe Rewolucje , który ma na celu wspieranie polskich MŚP w poznawaniu oraz wdrażaniu narzędzi i rozwiązań internetowych. Polega on na tym, że dedykowany doradca Internetowych Rewolucji spotyka się z przedsiębiorcami, by wraz z nimi przeanalizować konkretne działania w internecie. Na podstawie tej analizy przygotowywany jest plan konkretnych działań, pozwalający przedsiębiorcom skuteczniej eksponować i rozwijać ich biznes w sieci.
Wszystkim w kraju znane są problemy służby zdrowia, która od dekad boryka się z różnymi trudnościami i przeciwnościami. Jak się okazuje są jednak miejsca, gdzie sprawy opieki zdrowotnej nabierają pozytywnych obrotów podążając ku pożądanym efektom i rezultatom. Jedną z takich gmin jest niewątpliwie Poświętne, gdzie w miejscowym Ośrodku Zdrowia  powstaje w zupełności od nowa punkt rehabilitacyjny. Sukces ten nie jest oczywiście dziełem przypadku, a efektem czteroletnich zabiegów i starań wójta Michała Franasa oraz radnych Rady Gminy Poświętne.
Filialna Szkoła Podstawowa oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębie włączyły się w obchody 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. W środę 24 października w miejscowej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczczono pamięć naszego wielkiego rodaka. W obchodach rocznicy tych niezwykłych wydarzeń wzięli udział rodzice, nauczyciele, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Dębie i Buczku oraz cała społeczność szkolna. Głównym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów klas IV-VI, a przygotowany pod kierunkiem nauczycielki Marty Jachimowskiej.
Z inicjatywy wójta Michała Franasa w kwietniu obecnego roku Gmina Poświętne podjęła starania o pozyskanie środków na rozwój gminnej oferty edukacyjnej, w ramach Konkursu dotyczącego działań wzmacniających kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działania prowadzące do założonego celu dotyczyły w głównej mierze przeprowadzenia odpowiednich analiz i audytów, sprecyzowania potrzeb oraz oczekiwań, a także opracowania bogatej dokumentacji projektowej. Dzisiaj po ponad pół roku od złożenia stosownego wniosku oraz po przeprowadzonych negocjacjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jasnym jest, że wielka szansa na rozwój edukacji w Gminie Poświętne stała się faktem. Wniosek obejmujący uruchomienie działań projektowych w Szkole Podstawowej w Poświętnem opiewający na kwotę blisko 700 tys. zł z poziomem dofinansowania ponad 90% został przekazany do realizacji. Podpisanie stosownej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Poświętne nastąpi niebawem.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =